VS: alles mogelijk zolang Irak de VN-missie vasthoudt

WASHINGTON, 26 SEPT. De Verenigde Staten houden “alles voor mogelijk”, inclusief militair geweld, zolang VN-inspecteurs met documenten in Irak worden vastgehouden. Dat heeft een woordvoerder van het Witte Huis gisteren gezegd, voordat Irak vannacht op een compromis leek aan te sturen.

Om het conflict niet nodeloos op de spits te drijven hield Bush zich gisteren rustig in deze kwestie en sprak hij er niet te veel in het openbaar over. Hij volgde het adagium van de door hem bewonderde voorganger Theodore Roosevelt: “Spreek zachtjes maar draag een grote stok bij je”. Voorbereidingen voor actie werden getroffen en daar werd ook, zij het op slechts bescheiden wijze, ruchtbaarheid aan gegeven.

Luchtmachtgeneraal Charles Horner, die tijdens de oorlog in het Golfgebied de luchtaanvallen op Irak coördineerde, moet zich nu ook weer paraat houden voor een eventuele missie in het Midden-Oosten. Batterijen Patriot-raketten zijn bij wijze van voorzorgmaatregel naar Saoedi-Arabië verstuurd. Tijdens een hoorzitting voor het Huis van Afgevaardigden zei de voorzitter van de verenigde chefs van staven, generaal Colin Powell, gisteren dat hij geen problemen verwacht maar dat men op zijn hoede moet zijn. Er zijn nog twee vliegdekschepen, zes schepen met kruisraketten, 35.000 militairen en 200 vliegtuigen in het gebied. Andere eenheden zijn paraat voor een missie.

Het Pentagon heeft ook plannen opgesteld om de ontwikkelingsinstituten en fabrieken voor massa-vernietigingswapens te bombarderen. De laatste vijf maanden heeft het Pentagon veel informatie gekregen over de ligging van deze faciliteiten. Op dit moment gaat er geen dreiging uit van Irak, maar het land zou toch op korte termijn nieuwe vernietigingswapens kunnen ontwikkelen en dat kan gevaarlijk zijn. “Saddam Hussein zint op wraak en dat maakt het zo gevaarlijk”, zei de goed geïnformeerde voorzitter van de defensiecommissie, Afgevaardigde Les Aspin, gisteren voor de televisie. “Hij kookt van woede. Als hij een kernwapen in handen krijgt en een doelwit vindt of nucleair terrorisme wil plegen, kan hij gekke dingen gaan doen”.

President Bush heeft tijdens de jaarlijkse openingszitting van de Algemene Vergadering van de VN in New York met de bondgenoten overleg gepleegd over eventuele maatregelen tegen Irak. Hij is zeker niet van plan om op eigen houtje eventueel gewapende actie tegen Irak te ondernemen maar hij wil dekking van de Verenigde Naties. Zijn mogelijkheden worden beperkt door de resoluties van de Veiligheidsraad, die hem niet toestaan om Saddam zelf aan te pakken.

Bush heeft niettemin vele troeven in handen. Irak heeft na zijn verlies militair weinig te betekenen. De leider van het gestrande VN-inspectieteam , de Texaan David Kay, heeft met zijn satelliettelefoon een machtig wapen in handen. Bijna alle Amerikaanse televisienetten en persbureaus voorziet hij van gedetailleerd, persoonlijk commentaar over het conflict waar hij deel van uit maakt. Zo wordt het een modern televisiedrama waar geen Iraakse VN-ambassadeur tegenop kan. Bush hoeft niemand van zijn gelijk te overtuigen, want dat doen anderen voor hem.

    • Maarten Huygen