Vertrouwen consumenten in economie neemt verder af.

DEN HAAG, 26 SEPT. De index van het consumentenvertrouwen is deze maand gedaald naar 85 punten; het laagste niveau sinds oktober 1984. Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die gisteren zijn gepubliceerd.

De index van het consumentenvertrouwen is gebaseerd op vijf vragen, waarvan drie betrekking hebben op de situatie van het eigen huishouden en twee op de algemeen economische klimaat. Deze vijf vragen worden maandelijks gesteld aan ongeveer 1300 mensen. De index bedraagt minimaal nul en maximaal tweehonderd punten; een index van honderd punten betekent dat de mensen met een negatieve en positieve mening elkaar in evenwicht houden. In september vorig jaar bedroeg de index precies honderd; sindsdien is het vertrouwen schoksgewijs gedaald naar 85 deze maand. Op basis van de twee vragen over de economische situatie berekent het CBS de index voor het economisch klimaat. Deze index daalde van 75 punten in mei van dit jaar naar 62 punten in september. September vorig jaar stond de index nog op 86 punten. De daling van de index van het consumentenvertrouwen wordt voor een belangrijk deel verklaard door de antwoorden op vragen over de algemene economische situatie in Nederland.