Veiligheidsraad kondigt wapenembargo af

NEW YORK, 26 SEPT. De Veiligheidsraad heeft gisteravond unaniem een resolutie aangenomen over Joegoslavië waarin een onmiddellijk wapenembargo wordt uitgesproken tegen het land en “volledige steun” wordt verleend aan de bemiddelingspogingen van de Europese Gemeenschap.

Ook de Cubaanse en Chinese ministers van buitenlandse zaken zeiden in hun stemverklaringen de resolutie geheel te kunnen onderschrijven. Een van de kernzinnen, die het voor deze beide en andere landen makkelijker maakte de resolutie te aanvaarden, is de constatering dat “het voortduren van de situatie een bedreiging vormt van de internationale vrede en veiligheid.” Die constatering maakt van het conflict een internationale zaak, zodat de resolutie niet gezien kan worden als een inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van een land.

Bovendien beval de Joegoslavische minister van buitenlandse zaken, Loncar, de resolutie aan. Hij zag er een mogelijkheid in sneller tot een situatie te komen, waarin vrede, vooruitgang en mensenrechten weer voorrang hebben.

Alle regelingen en maatregelen zoals die zijn getroffen door de EG en door de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) worden tevens volledig ondersteund“,in het bijzonder voor de hulp en ondersteuning van de waarnemers”. Daarmee is een verbinding gelegd met mogelijke gewapende eenheden, die deze waarnemers moeten gaan beschermen, zoals op dit moment wordt voorbereid door een werkgroep van de Westeuropese Unie. Opvallend is wel dat de WEU in de resolutie niet meer samen met Europese Gemeenschap en CVSE wordt genoemd.

Ten aanzien van het wapenembargo staat er dat dit onmiddellijk, algemeen en compleet is en betrekking heeft op “alle leveranties van wapens en militair materieel naar Joegoslavië totdat de Veiligheidsraad anders beslist op grond van consultaties tussen de secretaris-generaal en de regering van Joegoslavië”.

In kringen van de EG-landen wordt de resolutie gezien als een volledig succes voor de EG-activiteiten tot nu toe op dit terrein. Ook het feit, dat van EG-zijde zelf omn de internationale ondersteuning voor haar activiteiten werd gevraagd, werd door veel landen als positief gezien, aldus diplomaten die bij de onderhandelingen waren betrokken. Een medewerker van minister Genscher zei, dat de belangrijkste functie van de resolutie is de vredesconferentie over Joegoslavië in Den Haag meer gezag te geven.

Vanmorgen zijn in Den Haag de besprekingen over de toekomst van Joegoslavië hervat. Aan het eind van de morgen werd door een woordvoerder van de federale regering gezegd dat er vorderingen worden gemaakt bij het overleg. Er wordt niet gesproken over verdergaande economische sancties door de EG. Vanaf maandag zullen drie verschillende groepen over de toekomst van Joegoslavië gaan onderhandelen. Eén commissie bestudeert de mensenrechtensituatie. Een tweede de institutionele toekomst en een derde de economische situatie in het land. Later in de middag zou Lord Carrington een toelichting geven op de onderhandelingen in Den Haag.