Utrecht opent nieuwe faciliteit voor in vivo kernspinresonantie

Deze week werd aan de Rijksuniversiteit Utrecht een nieuw apparaat voor biomedisch onderzoek feestelijk in gebruik genomen.

Het gaat om een apparaat voor Kernspin Magnetische Resonantie (Nuclear Magnetic Resonance oftewel NMR) ter waarde van bijna acht miljoen gulden. Dit is het eerste in vivo NMR-apparaat in ons land: het apparaat kan afbeeldingen maken van doorsneden van levende proefdieren of proefpersonen en hun stofwisseling in detail bestuderen zonder dat zij daar hinder van ondervinden.

Verwacht wordt dat in vivo NMR tot een aanmerkelijke besparing van het aantal proefdieren kan leiden, omdat men met deze niet-destructieve methode het effect van bijvoorbeeld een medicijn of therapie bij hetzelfde dier door de tijd heen kan blijven volgen. In principe is de nieuwe faciliteit voor alle Nederlandse onderzoekers die aan eerste- of tweede geldstroomprojecten werken de komende vier jaar vrij toegankelijk. Anderen kunnen toegang krijgen tegen betaling.

Zo kan men het effect van een geneesmiddel in een levend wezen bepalen, de resultaten van een therapie of dieet meten of veranderingen in een orgaan volgen, zoals de groei van een kankergezwel. In planten kan men de sapstroom en de opname van voedingsstoffen volgen.

In Utrecht zal het nieuwe NMR-apparaat in de eerste plaats worden gebruikt voor onderzoek naar het effect van kankerremmende medicijnen (cytostatica) op tumoren van de hypofyse. Daarnaast gaat men de energiehuishouding in het hart voor, tijdens en na een hartinfarct bestuderen. Andere projekten betreffen het vaststellen van de "geen-effect-dosis' van een nieuw type weefselbestraling en het zoeken naar een biomedische indicator voor multiple sclerose.

Het nieuwe apparaat is aangeschaft met steun van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Er is een nieuw laboratorium voor gebouwd op het dak van het Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium op de Uithof.