Toestemming voor bruinkoolgroeve

DÜSSELDORF, 26 SEPT. De deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft de firma Rheinbraun AG in principe toestemming verleend haar bruinkoolgroeve Garzweiler, dichtbij de Duits-Nederlandse grens ter hoogte van Midden-Limburg, uit te breiden.

De uitbreding beslaat geen 66 vierkante kilometer, zoals Rheinbraun had gevraagd, maar 48 vierkante kilometer. Die beperking moet voorkomen dat het Nederlands-Duitse natuurpark Maas-Swalm-Nette verdroogt. De toestemming wordt gegeven tegen de zin van het Limburgse provinciebestuur dat eerst de zekerheid wil hebben dat het grondwaterpeil in Limburg niet wordt verlaagd door het wegpompen van water uit de groeve.