Teveel natrium in drinkwater Noord-Holland

ROTTERDAM, 26 SEPT. Het natriumgehalte in het drinkwater in Noord-Holland is al een paar weken te hoog. Dat komt volgens ir. E. Vreedenburg van het Provinciaal Waterleidingsbedrijf in Noord-Holland doordat het Heemraadschap Fleverwaard (Flevoland) sinds eind vorig jaar zout kwelwater via het Ketelmeer op het IJsselmeer loost.

Het waterleidingsbedrijf neemt water in bij Medemblik en is niet in staat het water van natrium te zuiveren. Het drinkwater bevat nu meer dan de norm van 120 milligram natrium per liter. Dat is teveel en zou een bedreiging kunnen zijn voor de gezondheid van mensen die een te hoge bloeddruk hebben. De inspectie van Staatstoezicht voor de Volksgezondheid heeft het waterleidingbedrijf laten weten dat 150 milligram de uiterste grens is. “Die waarde zou kunnen worden bereikt in perioden van langdurige droogte. Maar het is natuurlijk te gek dat we de gewone norm nu al weken overschrijden,” zegt Vreedenburg.

Hij is ontstemd over het feit dat, terwijl gisteren in Brussel een aanvullend protocol op het Rijnzoutverdrag is getekend, binnen Nederland niets wordt ondernomen tegen de verzilting van het IJsselmeer door het Heemraadschap. In het verdrag is afgesproken dat Duitsland, Frankrijk en Zwitserland meebetalen aan een pijpleiding om zout kwelwater van de Wieringermeerpolder naar de Waddenzee af te voeren. Tegelijk met deze maatregel om te voorkomen dat zout water op het IJsselmeer wordt geloosd, komt het zoute water nu uit de Flevopolder. Het gaat daarbij om kwelwater dat naar boven komt uit de zoute ondergrond van de Flevopolder en wordt weggemaald door vier gemalen. “Die gemalen loosden eerst op het Markermeer. Daar hadden wij geen last van omdat het zoute water ons innamepunt bij Medemblik niet kon bereiken door de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Dat water verdween vervolgens via Amsterdam en het Noordzeekanaal naar de Noordzee,” zegt Vreedenburg. Het Heemraadschap Fleverwaard beschikt over twee dieselgemalen en twee elektrische gemalen. De eerste twee loosden op het IJsselmeer, de andere twee op het Markermeer.

Doordat het gebruik van elektrische gemalen goedkoper en efficiënter is, zijn de lozingen op het IJsselmeer sinds vorig jaar sterk toegenomen. “Wij hebben het al verscheidene malen aangekaart bij zowel het Heemraadschap als het ministerie van Verkeer en Waterstaat, maar er verandert niets,” zegt Vreedenburg. Een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zegt dat er overleg gaande is tussen het departement en het Heemraadschap. Doel daarvan is het Heemraadschap er toe te bewegen uitsluitend nog op het Markermeer te laten lozen.