Quasi-geleerd

Het verbaast me, dat ongeveer driekwart pagina van de bijlage W&O van 12 dezer gewijd moet worden aan quasi-geleerde beschouwingen en experimenten over de kwestie van het niet op correcte wijze gebruiken van lijdend voorwerp hen en meewerkend voorwerp hun. De regel dienaangaande is toch vrij eenvoudig!

Ik ben van een generatie, die reeds op de lagere school tijdens de taalles woord- en zinsontleding beoefende en dus het onderscheid tussen beide verbuigingsvormen van het persoonlijk voornaamwoord zij (meervoud) met de paplepel ingegoten kreeg, zodat incorrect gebruik van deze vormen me nog altijd stoort, evenals het foutieve plaatsen van d, t of dt bij werkwoordsuitgangen.

Uit het artikel begrijp ik, dat tegenwoordig pas op de middelbare school aan woord- en zinsontleding wordt gedaan. Zou het niet wenselijk zijn het taalonderwijs op de basisschool weer wat meer op de manier van voor de oorlog te geven, om te voorkomen dat de taalbeheersing van jongeren nog verder afzakt? Ik vrees dat in dat geval het jongere deel van het onderwijzend personeel bijgeschoold moet worden!

    • J. Sytsma