Opec akkoord over stijging produktie

GENÈVE, 26 SEPT. De ministers van de OPEC hebben gisteravond na twee dagen vergaderen in Genève overeenstemming bereikt over over het aan te houden olie-produktieplafond voor het laatse kwartaal van dit jaar. Het plafond is vastgesteld op 23,65 miljoen vaten olie (van 159 liter) per dag. De OPEC is de uit dertien landen bestaande Organisatie van Olie-Exporterende landen.

In april van dit jaar was tot een maximumproduktie van 22,3 miljoen vaten per dag (mbd) besloten maar in de praktijk werd en wordt al ongeveer 23 mbd geproduceerd. De verhoging van het plafond staat in verband met de verwachte grotere vraag naar olie op het noordelijk halfrond nu daar de winter intreedt.

Omdat het gisteren vastgestelde produktieplafond praktisch overeenkomt met de huidige produktiecapaciteit zijn geen aparte produktiequota voor de afzonderlijke lidstaten vastgesteld. Die gebruikelijke quotering, die in het verleden tot moeizame onderhandelingen leidde, is direct na de invasie van Koeweit door Irak losgelaten om de weggevallen produktie van Irak en Koeweit snel te kunnen aanvullen. Vooral Saoedie-Arabië heeft toen zijn produktie sterk opgevoerd tot, uiteindelijk, 8 mbd.

Saoedie-Arabië, dat belangrijk heeft bijgedragen in de financiering van de Golfoorlog, had al voor de OPEC-vergadering laten weten zijn olieproduktie in het laatste kwartaal op 8,5 mbd te zullen brengen. Iran en Algerije haddenjuist op verminderde produktie aangedrongen om de olieprijs te doen stijgen.De OPEC-ministers verwachten niettemin dat het nu vastgestelde produktieplafond de olieprijs geleidelijk naar 21 dollar per vat zal brengen. De prijs van de zogeheten "OPEC-basket', een gewogen gemiddelde van zeven oliesoorten, die als richtsnoer wordt gebruikt was vorige week nog 19,24 dollar.

Onzekerheid bestaat over het aandeel van Koeweit en Irak in de toekomstige olieproduktie. Koeweits produktie wordt nu geschat op 200.000 vaten per dag, Irak zou 4 tot 500.000 vaten kunnen produceren. Irak heeft onlangs toestemming gekregen van de Veiligheidsraad om gedurende een half jaar voor 1,6 miljard dollar olie te verkopen maar heeft nog niet op de uitspraak gereageerd. Het land zou de eerste olie pas in november op de markt kunnen brengen. (Reuter,AP,UPI,AFP)