Mr. J.M.P. Drijkoningen, rechter in de ...

Mr. J.M.P. Drijkoningen, rechter in de arrondissementsrechtbank te Roermond, is op zijn verzoek met ingang van 1 september voor de duur van zijn benoeming tot lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba buitengewoon verlof verleend, zonder behoud van bezoldiging.