Mr. dr. R.J. Jue (41) is benoemd tot rechter bij ...

Mr. dr. R.J. Jue (41) is benoemd tot rechter bij de arrondissementsrechtbank te Almelo. Hij is thans universitair hoofddocent aan de Universiteit van Twente.