Mr. A.J. Beukenhorst, rechter bij de ...

Mr. A.J. Beukenhorst, rechter bij de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, is op eigen verzoek met ingang van 1 augustus 1991 voor de duur van zijn benoeming tot lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba buitengewoon verlof verleend zonder behoud van bezoldiging.