Minister houdt vast aan één commercieel net

AMSTERDAM, 26 SEPT. Minister d'Ancona (WVC) hecht aan een onderscheid tussen twee publieke netten en één binnenlands commercieel net. Zo'n splitsing heeft een goede kans wanneer TROS en Veronica op korte termijn uit het bestel treden. Als de publieke sector zich versterkt, komt daar geld voor beschikbaar. Dat zei minister d'Ancona vanmorgen op een congres van de VPRO over de toekomst van de publieke omroep.

De overheid zal zich in de jaren '90 steeds verder van de Hilversumse omroepen terugtrekken, aldus de minister, en gaat uit van “het zelfregulerende vermogen en de volwassen verantwoordelijkheid van de omroepbedrijven”. Ook financieel moeten de omroepen op eigen benen gaan staan. Publieke omroepen zouden hun bedrijfsmatig functioneren kunnen vergroten door sponsoring en merchandising, volgens de minister.

De inkomsten van de publieke omroepen moeten worden verspreid, in plaats van ze afhankelijk te maken van de overheid of adverteerders. Het lijkt de minister een “vrij ideale situatie” als de financiering van de publieke omroep voor een derde uit de omroepmiddelen wordt opgebracht, voor een derde uit reclame-inkomsten en voor het overige uit bijdragen van leden, de verkoop van bladen, sponsoring en dergelijke.

De "kentering' naar zelfstandigheid in Hilversum blijkt uit de oprichting van een werkgroep van het NOS-bestuur, die alsnog naar mogelijkheden voor een herindeling van de drie publieke netten zoekt. De deelnemers gaan uit van een publiek bestel met drie specifiek gekleurde netten, met deelname van TROS en Veronica. Uitgangspunt is één reclamevrij net, dat geheel uit de omroepmiddelen wordt gefinancierd, een reclame-arm net en een reclame-rijk net.