"Miljoenen Chinezen vast zonder proces'

LONDEN, 26 SEPT. Miljoenen mensen worden in de Volksrepubliek China vastgehouden in gevangenissen en werkkampen zonder vorm van proces of zelfs zonder dat tegen hen een aanklacht is ingediend. Dat zegt Amnesty International in een vandaag verschenen rapport.

Volgens de mensenrechtenorganisatie kunnen Chinese burgers in het kader van het systeem van de "administratieve hechtenis', dat in 1957 werd ingesteld, worden opgepakt en zonder vorm van proces voor onbepaalde tijd worden vastgehouden. Het systeem wordt vooral toegepast bij mensen die ervan worden verdacht een andere mening te hebben dan de communistische partij.

Peking geeft als officieel aantal gevangenen één miljoen op en zegt dat het allemaal "gewone criminelen' zijn. Amnesty International meent dat het aantal gevangenen in "administratieve hechtenis' alleen al enkele miljoenen is.

De gedetineerden in "administratieve hechtenis' worden doorgaans voor vier jaar naar een werkkamp gestuurd waar ze een “heropvoeding door arbeid” krijgen. In 1981 werd het systeem uitgebreid en bepaald dat degenen die hun straf hadden uitdiend in de werkkampen moesten blijven, maar wel voor hun werk zouden worden betaald. "Recidivisten' of gevangenen die proberen te vluchten kunnen volgens Amnesty sindsdien officieel rekenen op verlenging van hun straf voor onbepaalde tijd. Na het neerslaan van de democratische beweging in juni 1989 volgde de jongste golf van arrestaties van politieke activisten.