Meer winst Van der Giessen-de Noord

De winst van Van der Giessen-de Noord, de scheepsbouwer in Krimpen aan de IJssel, bedroeg over de eerste helft van dit jaar 328.000 gulden 136.000 gulden in dezelfde periode van 1990.

De in het jaarverslag 1990 uitgesproken verwachting van een bescheiden positief resultaat wordt door de directie gehandhaafd.