Kritiek van werkgevers op inkrimpen van EVD

DEN HAAG, 26 SEPT. De werkgeversorganisaties VNO en NCW en de Kamers van Koophandel hebben “zeer felle” kritiek op de plannen van staatssecretaris Van Rooy (economische zaken) om volgend jaar bijna 25 procent te bezuinigen op het budget van Exportbevorderingsdienst (EVD).

De woordvoerder van Van Rooy zegt “verbaasd” te zijn over de kritiek. “De plannen waren bekend bij de werkgevers en de Kamers. En VNO-directeur Verhaegen heeft er zelfs mee ingestemd.”

Volgens een woordvoerder van het VNO is dit “geen volledige weergave” van de stand van zaken. “Op de hoofdlijn van de bezuiniging heeft het VNO geen kritiek, maar we hebben zeer grote moeite met de concrete invulling”, aldus het VNO.

Van Rooy wil volgend jaar ruim 7 miljoen gulden bezuinigen op een EVD-budget van 30 miljoen gulden. De bezuiniging komt op een moment dat de groei van de wereldeconomie volgend jaar zal verminderen en de Nederlandse positie op de Duitse markt onder druk komt te staan, aldus de werkgevers en de Kamers van Koophandel.

“Als de kaasschaaf ongestructureerd over de EVD wordt gehaald, wordt het hele exportnetwerk van de organisties rondom de EVD in gevaar gebracht”, zegt C. de Bouter, algemeen secretaris van de Kamers van Koophandel. “De buitenlandse Kamers zijn voor 15 tot 50 procent afhankelijk van de EVD.”

Als alternatief stellen de kritici voor om de bezuinigingen over meer jaren uit te smeren. Economische Zaken wil nog niet op dit alternatief reageren. “Bij de behandeling van de begroting van economische zaken zal staatssecretaris Van Rooy haar standpunt definitief bepalen”, aldus een woordvoerder van Economische Zaken.