Krant in de vakantie

""Geconfronteerd met een begrotingstekort van 66 miljoen gulden besloot het bestuur van ... afgelopen dinsdag het aantal arbeidsplaatsen in het onderwijs met 800 te verminderen door gemiddeld twee leerlingen toe te voegen aan klassen in het basisonderwijs en drie leerlingen per klas in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De toename zal leiden tot een groepsgrootte tot 32 leerlingen in groep 3 tot en met 5, 34 in groep 6 tot en met 8 en 36 in de brugklas. In juni had het bestuur al besloten drie studenten per klas toe te voegen in het voortgezet onderwijs als onderdeel van een besparingsmaatregel van 480 miljoen gulden, leidend tot 30 leerlingen in klas 2 en 39,25 in de klassen 3 en 4.

""Dit is denk ik één van de droevigste dagen voor het openbaar onderwijs'', zei bestuurslid ..., ""we zijn op een dieptepunt aangeland.'' Maar inspecteur ... zei tot het bestuur: ""Gegeven de fiscale beperkingen, hebben we geen andere keus.'' Eén bestuurslid stemde tegen de verhoging van de groepsgrootte, eisend dat over de 66 miljoen bezuinigingen met de bonden onderhandeld zou worden...

""Meer klappen kunnen we niet verwerken'', zei vakbondsbestuurder ... ""Hoe kunnen we dit opvangen? Zijn er genoeg stoelen, zijn er genoeg boeken? Het betekent meer werk voor de docenten en minder contact met de leerlingen. Het komt zover dat je hoopt dat er absenten zijn.''

Over het effect van de groepsgrootte op studieresultaten bestaan geen eenduidige onderzoeksresultaten. De harde discussie tussen bestuurders dinsdag ging vooral over het effect voor de leraren, waarvan velen werkeloos worden enkele dagen voor zij verwachten te beginnen in het nieuwe schooljaar.''

Bovenstaande is de vertaling van een artikel op bladzij 17 van de Los Angeles Times van 14 augustus. Het gaat over het Los Angeles Unified School District. We moeten ons een gebied voorstellen met circa 4 miljoen inwoners (de provincies Noord- en Zuid-Holland) waarin 600.000 leerlingen, zo'n 80% van de schoolgaande jeugd, het openbaar onderwijs volgt.

Het artikel stemt tot gepeins. Ook daar de truc van slecht nieuws in de zomer. Bladzij 17: weinig publieke belangstelling voor onderwijs. Wat een verschrikkelijk grote klassen in de modernste staat van het modernste land van de wereld. Wat een ongekend harde maatregelen. Maar vooral: wat een tamme reactie van de vakbond.

Hoe zouden oom NGL en tante ABOP gereageerd hebben? Vast luider. Hier in dit land worden belangengroepen meestal gehoord voor er maatregelen genomen worden. Dat is goed. De vertegenwoordigers van belangengroepen, van binnenschippers, taxichauffeurs, verpleegsters, varkensmesters, leraren, zijn meestal uitstekend te horen. Dat is ook goed. Soms maken ze ten behoeve van het eigenbelang een oorverdovend kabaal. Dan knettert het egoïsme je tegemoet. Daar gaat een krachtige opvoedende werking van uit: als iets je niet bevalt, schreeuwen. Dan denk ik: ""Was ik maar op vakantie. In Californië bijvoorbeeld. Gelukkig heb ik straks weer vakantie. Gelukkig heb ik werk. Hier.''

    • Rob Knoppert