Hervormers van eerste uur kiezen voor Gorbatsjov

MOSKOU, 26 SEPT. Michail Gorbatsjovs medewerkers van het eerste uur zijn in zijn kamp teruggekeerd. Ex-minister van buitenlandse zaken Edoeard Sjevardnadze en voormalig politburolid Aleksandr Jakovlev hebben zitting genomen in de nieuwe "politieke adviesraad' die Gorbatsjov gisteren heeft gevormd.

Ook burgemeester Gavriil Popov van Moskou heeft een zetel gekregen in dit orgaan.

Vorige maand weigerden deze drie nog mee te werken in de "nationale veiligheidsraad' van de president. Met name Sjevardnadze uitte toen bittere kritiek op Gorbatsjov, die hij min of meer medeplichtigheid aan de mislukte coup verweet.

Ook de econoom Nikolaj Petrakov heeft zich wederom tot Gorbatsjov bekend. Hij trad deze winter af als economisch adviseur van het staatshoofd, omdat hij vond dat Gorbatsjov niet wilde kiezen voor een radicaal economisch hervormingsbeleid.

De andere leden van de "politieke adviesraad' zijn KGB-chef Vadim Bakatin, burgemeester Anatoli Sobtsjak van Sint Petersburg (voorheen Leningrad), professor Jevgeni Belichov van de akademie van wetenschappen, voorzitter Joeri Ryzjov van de centrale parlementscommissie voor wetenschap en technologie en directeur Jegor Jakovlev van de staatsomroep Gosteleradio. Bijna alle leden van de raad zijn actief in de "Beweging voor Democratische Hervorming', een brede coalitie die een alternatief wil bieden voor de communistische partij.

De benoemingen van Sjevardnadze, Jakovlev, Popov en Sobtsjak wijzen er op dat het kamp van de Russische president Boris Jeltsin niet meer zo gesloten is als vorige maand werd gesuggereerd. Dat de eerste drie voor een functie bij Gorbatsjov hebben gekozen, illustreert de afstand die de top van de "Beweging voor Democratische Hervorming' nu ten opzichte van Jeltsin in acht wil nemen. De ontmanteling van de oude communistische structuren gaat ondertussen door. Morgen komt in Moskou een buitengewoon congres bijeen van de jeugdbeweging Komsomol. Volgens Komsomol-secretaris Vladimir Zjoekin zal dit waarschijnlijk het laatste congres zijn van de de twintig miljoen leden tellende leninistische jongerenorganisatie. De Komsomol wil zich omvormen tot een nieuwe maatschappelijke jongerenorganisatie. Welk karakter die zal krijgen, is volgens Zjoekin nog niet duidelijk.