Heerema wil dat corporaties kamergewijs gaan verhuren

DEN HAAG, 26 SEPT. Woningcorporaties moeten kamergewijs gaan verhuren om de kamernood op te lossen. Dat schrijft staatssercretaris E. Heerma van volkshuisvesting in een brief aan de gemeentebesturen van vierentwintig Nederlandse studentensteden. Heerma vindt dat een dergelijke wijze van verhuren past in de sociale taak van corporaties en woningbedrijven. Per gemeente moet er één centraal inschrijvingspunt komen, waar jongeren zich kunnen melden. Gemeenten kunnen die inschrijving zelf ter hand nemen of uitbesteden.

Van dwang is geen sprake en volgens een woordvoerder van het ministerie zijn maatregelen in die richting ook niet te verwachten. Wel behandelt de Tweede Kamer binnenkort een wetsvoorstel van Heerma en staatssecretaris Kosto van justitie om voor huurders van kamers het eerste jaar geen rechtsbescherming meer te laten gelden. De beide bewindslieden hopen daarmee het verhuren van kamers aantrekkelijker te maken. Om dezelfde reden heeft het ministerie van financiën onlangs voorgesteld de inkomsten uit niet-commerciële verhuur van kamers tot een bedrag van vijfduizend gulden in het vervolg niet meer te belasten.

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVB) verwacht veel van die fiscale maatregel, “omdat het aantrekkelijker wordt iemand in huis te nemen”. Het verband tussen de plannen van Heerma en Kosto om de rechten van de huurder te beperken en het stimuleren van kamerverhuur ontgaat de bond echter.