Frankrijk wil illegaal werk harder aanpakken

PARIJS, 26 SEPT. De Franse regering verscherpt de maatregelen tegen de arbeid door illegale buitenlanders.

In een wetsvoorstel dat nog moet worden goedgekeurd door het parlement, lopen werkgevers die hun werknemers niet bij de autoriteiten melden de kans dat hun winst in beslag wordt genomen. Buitenlandse ondernemers kunnen zelfs het land worden uitgezet. Degenen die anderen aan illegaal werk helpen worden bedreigd met een een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar. De bedoeling van de nieuwe wet is, aldus regeringswoordvoerder Jack Lang, een einde te maken aan alle illegale werk. “De regering weigert immigranten tot zondebokken te maken. De mensen die wij willen pakken zijn degenen die illegale arbeiders exploiteren”, aldus Lang. Het wetsvoorstel wil dat buitenlanders die moedwillig hun papieren vernietigen om aan uitzetting te ontkomen gestraft kunnen worden met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar, waarna zo iemand voor een periode van maximaal tien jaar de toegang tot het land kan worden ontzegd.

De arbeidsinspectie heeft de afgelopen tijd regelmatig invallen gedaan in bedrijven. Bij een inval in juni in het onlangs opgerichte Disneypark bij Parijs werden negentig Polen aangehouden die illegaal te werk waren gesteld bij de bouw van het park.

Het wetsvoorstel komt juist op het moment dat in Frankrijk een discussie op gang is gekomen over uitlatingen van de vroegere president Giscard d'Estaing, die meent dat er sprake is van een invasie van buitenlanders.

Het extreem-rechtse Nationale Front van Jean-Marie Le Pen, die de strijd tegen vreemde invloeden hoog in het vaandel heeft staan, heeft de regeringsvoorstellen inmiddels toegejuicht. “De regering lijkt eindelijk geïntereseerd te zijn in de zorgen van de meerderheid van het volk”, aldus een verklaring van het Front National. Volgens een telling van 1990 wonen in Frankrijk 53 miljoen Fransen en 4,1 miljoen vreemdelingen. Het aantal buitenlanders dat illegaal in Frankrijk verblijft wordt geraamd op tussen de 300.000 en één miljoen.(AFP, Reuter)