Eerste maanmeteoriet buiten Antartica gevonden

In Nullarbor Plain, een woestijnvlakte langs de Australische zuidkust, is een meteoriet gevonden die afkomstig is van de maan.

Het is een steen van slechts 3 cm groot en 19 gram zwaar, die over het gehele oppervlak bedekt is met een caramelkleurige smeltkorst. De steen maakt deel uit van het grote aantal meteorieten dat in de afgelopen jaren in dit gebied is gevonden. De kalkachtige bodem, de droogte en het ontbreken van zand en begroeiing maken dit gebied ideaal voor het zoeken naar meteorieten.

De meteoriet werd op de universiteit van Arizona onderzocht met behulp van "neutronenactiveringsanalyse'. Voor deze techniek, die onder andere ook in de criminalistiek wordt gebruikt, heeft men slechts zeer geringe hoeveelheden materiaal nodig. Dit was belangrijk omdat de onderzoekers al vermoedden dat zij een bijzondere steen in handen hadden. Kleine monsters gesteente werden bestraald met neutronen, waardoor zij radioactief werden en straling gingen uitzenden die karakteristiek is voor de stoffen die zij bevatten.

Op grond van deze analyses concludeerden de onderzoekers dat de samenstelling van de meteoriet lijkt op die van maangesteente en niet op die van "gewone' meteorieten (die afkomstig zijn uit de ruimte tussen de planeten). De samenstelling is karakteristiek voor een component van het maangesteente die met KREEP wordt aangeduid (een soort acroniem, in het Engels, voor fosfor, zeldzame aardmetalen en kalium). In feite lijkt de meteoriet opmerkelijk veel op de gesteentemonsters die op de landingsbaan van Apollo 14 (1971) en Apollo 16 (1972) werden gevonden (Nature 352, p. 614).

Sinds 1982 heeft men nu met zekerheid elf meteorieten gevonden die afkomstig zijn van de maan. Zij moeten van de maanbodem zijn weggeslingerd door de inslag van een andere, grotere meteoriet. Al deze maanstenen zijn gevonden in Antartica, waar in de afgelopen jaren vele duizenden meteorieten van het poolijs zijn opgeraapt. Zij zijn lange tijd geleden neergekomen, werden in het ijs opgesloten en meegevoerd, om later bij obstakels weer aan het oppervlak te komen. De nu gevonden maansteen is de eerste die buiten Antarctica is gevonden. De hoop is gewettigd dat er in Australië nog meer worden gevonden.

    • George Beekman