Dr. P. Winsemius

Dr. P. Winsemius (49), oud-minister, krijgt een eredoctoraat toegekend aan de Technische Universiteit in Delft. De titel wordt hem, volgens de TU, verleend voor zijn inzet als minister van VROM van 1982 tot 1986.