Dr. M. van Nierop is door de stichting Socrates ...

Dr. M. van Nierop is door de stichting Socrates benoemd tot bijzonder hoogleraar wijsgerige antropologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden om onderwijs te geven op het vakgebied van de wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme.