Digital weigertgesprek bondenover overneming

ROTTERDAM, 26 SEPT. De Nederlandse dochter van computerfabrikant Digital weigert met vakbonden te praten over de voorgenomen overneming van een deel van de divisie Informatiesystemen van Philips. De bonden overwegen een negatief oordeel over de overneming te geven.

Bestuurders van de industriebonden van FNV en CNV hebben dit gisteren meegedeeld na afloop van een overleg met de directie van de Philipsdivisie. Philips heeft volgens CNV-bestuurder P. de Jong toegezegd alles in het werk te stellen om Digital alsnog te bewegen aan het overleg deel te nemen.

De Amerikaanse computerfabrikant Digital wil op 1 oktober het grootste deel van de divisie van Philips overnemen. Hierbij zijn 7000 werknemers betrokken, van wie 600 in Apeldoorn en 1000 in Den Haag. De bonden zijn bang dat Digital hen buiten de deur wil houden. Digital kent geen eigen CAO en onderhoudt, ook internationaal, nauwelijks contact met vakbonden.

Een woordvoerder van Digital in Utrecht wijst erop dat de onderhandelingen met Philips worden gevoerd door het Europese Digital-kantoor in Geneve. De bonden zijn formeel naar dat kantoor verwezen. “We weten zelf ook niets”, zegt de woordvoerder. Hij gaat er overigens wel vanuit dat de overneming op 1 oktober doorgaat.

Volgens de CNV handelt Digital Nederland in strijd met de fusiegedragsregels van de SER, die voorschrijven dat vakorganisaties recht hebben op een uiteenzetting over motieven, voornemens en sociale, economische en juridische gevolgen bij overnemingens. Dat Digital zich “verschuilt” achter Geneve, noemt een CNV-woordvoerder “een beetje flauw”. Digital heeft aangegeven pas te willen praten na de feitelijke overneming, die de bond medio oktober verwacht.

Op 30 september hebben de bonden vervolgoverleg gepland over de overneming van Philips-activiteiten door Digital. Geeft de Nederlandse Digital-leiding dan nog geen duidelijkheid, dan zullen de bonden de SER negatief adviseren. Een dergelijk advies kan de overneming niet tegenhouden. “De SER kan hooguit een openbare berisping geven. Dat maakt een slechte indruk”, zegt de CNV-woordvoerder.