Cursus na drank in verkeer is succes

GRONINGEN, 26 SEPT. Bij ruim veertig procent van de automobilisten die als alternatieve straf wegens rijden onder invloed een Alcohol Verkeers Cursus (AVC) moet volgen, wordt binnen een jaar een aanzienlijke vermindering van het drankgebruik geconstateerd. Door het volgen van de AVC treedt bij 30 procent geen herhaling van de overtreding op. Opvallend is dat de cursus minder effect heeft op autorijders die sterk afhankelijk zijn van hun auto.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het proefschrift van drs. R.H.L.M. Bovens, waarop hij op 3 oktober promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen tot doctor in de rechtsgeleerdheid.

De verkeerscursussen werden in 1985 in het arrondissement Assen ingevoerd als alternatieve straf wegens rijden onder invloed. In de loop van 1989 zijn in alle arrondissementen vergelijkbare cursussen opgezet. De rechter legt de cursus op als bijzondere voorwaarde van een voorwaardelijke veroordeling.

De cursus wordt zowel door de deelnemers als de officieren van justitie en rechters hoog gewaardeerd. Volgens Bovens is dit te verklaren door de opzet ervan. Die is niet therapeutisch, maar informatief van karakter. Zakelijk gebrachte informatie zou bij de deelnemers overtuigender overkomen. Het succes van de cursus is tevens te danken aan de aandacht voor lichamelijke en sociale gevolgen van overmatig alcoholgebruik die door indringende verhalen van artsen en ex-alcoholisten naar voren worden gebracht. Die blijken de deelnemers sterk te raken, volgens Bovens.