Conflict met ziekenhuis; Zes cardiologen Radboud naar huis gestuurd

NIJMEGEN, 26 SEPT. De zes cardiologen van het Nijmeegse academische Sint Radboudziekenhuis, die een conflict hebben met afdelingshoofd professor dr. T. van der Werf zijn gisteren naar huis gestuurd.

Vier van de zes, die zich vorige week overspannen ziek meldden waren begin deze week weer aan het werk gegaan. Gisterochtend werden ze direct na hun spreekuur ontboden bij de directeur patiëntenzorg. Hij overhandigde de brief waarin de directie schrijft te hebben besloten "hen met onmiddellijke ingang te ontheffen van patiëntenzorg'. Daarbij wordt er van uitgegaan dat die beslissing vooralsnog blijvend is. Onmiddellijke aanleiding tot de brief zouden "onregelmatigheden op de afdeling' zijn geweest die dinsdag hebben plaatsgevonden. Niet duidelijk is echter welke die onregelmatigheden zijn geweest.

Een woordvoerster van het ziekenhuis wijst er op, dat komende maandag een kort geding van de zes tegen de directies van de universiteit en het ziekenhuis dient en hangende die procedure geen uitspraken worden gedaan over ontslag. De directie zegt wel "uiterst pessimistisch' te zijn over een mogelijke oplossing van de problemen.

De afdeling telt twaalf cardiologen, van wie negen met grote ervaring, "senior cardiologen'. Van die negen zijn er nu zes naar huis gestuurd. De twee andere ervaren cardiologen hebben naast professor Van der Werf nog de beschikking over drie "jonge klaren', cardiologen die hun specialisatie juist hebben afgerond. Volgens de woordvoerster is er geen aanleiding voor zorgen over de behandeling van patiënten. “Wij proberen voor waarneming te zorgen en voor de anderen is het een kwestie van een paar stapjes harder lopen. Onder de zes op non-actief gestelde cardiologen zijn er drie die zich vooral bezighielden met onderzoek en onderwijs.” Eén van hen, dr. J.H. Fast stelt dat dit onderzoek juist zeer patiënt-gebonden is en dat het op non-actief stellen van de zes wel degelijk consequenties heeft voor de patiëntenzorg. “Het staat vast dat de wachttijden langer zullen worden. Die voor een hartoperatie is nu al acht maanden. Collega's van ziekenhuizen in de regio zullen hun patiënten naar andere centra gaan verwijzen, waardoor ook daar de werkdruk groter wordt. In de periferie wordt niet zomaar naar een academisch ziekenhuis verwezen. Die collega's zijn niet doof en blind. Als zij iets niet aandurven, zullen ze niet verwijzen naar een "jonge klare'. Voor hun ontstaat een heel moeilijke situatie,” aldus dr. Fast.Professor Van der Werf is sinds vorige week vrijdag weer als afdelingshoofd aan het werk. Deze zomer werd hij vervangen door de Amsterdamse kindercardioloog professor dr. G. Losekoot, nadat de verpleging een vernietigend rapport over de gang van zaken op de afdeling had geschreven.