CDA: winkels langer open maar zondag blijft heilig

DEN HAAG, 26 SEPT. Het CDA houdt vast aan de zondagsrust, maar zal niet tegen de nieuwe Winkelsluitingswet van de eigen minister Andriessen stemmen. Wel zal de grootste regeringspartij tegen alle amendementen van coalitiepartner PvdA en oppositiepartij VVD stemmen. Dit is de uitkomst van langdurig beraad gisteravond binnen de CDA-fractie.

Woordvoerder H.J. Schartman sprak vanmorgen van een “fors signaal”. Eerst was overwogen tegen de wet als zodanig te stemmen, maar dan zou een eerder bereikte overeenkomst tussen de minister en de belangenorganisaties met voeten worden getreden. Vandaar deze "oplossing'.

Schartman noemde het “heel betreurenswaardig” dat de PvdA via een amendement het aantal zon- en feestdagen dat winkeliers per jaar open mogen zijn, wil verruimen van vier naar acht. Dit amendement kan verder echter op een Kamermeerderheid rekenen; naast het CDA is alleen klein rechts tegen.

Volgens Schartman is het “in het algemeen belang” als “in deze hectische tijd” één dag in de week wordt gekenmerkt door rust. PvdA, D66 en Groen Links denken hier anders over. Volgens PvdA-woordvoerder Wim van Gelder zal zijn partij bij de stemming over het wetsvoorstel van Andriessen unaniem vóór stemmen. Die stemming zou aan het eind van de middag plaats hebben.

Als Andriessen zijn nieuwe Winkelsluitingswet straks ook door de Eerste Kamer heeft geloodst, zullen winkeliers 55 uur in plaats van 52 uur per week open kunnen zijn. Hoe ze die tijd indelen moeten ze dan zelf weten; ze mogen in de toekomst door de week desgewenst tot 18.30 uur open blijven en zaterdags tot 18.00 uur.