Bijesteek

Naar aanleiding van het stuk over bijesteken in W&O van 12 sept stuur ik u hierbij een foto van imker W. Damen uit Someren, één brok natuurmens (vroeger smokkelaar en stroper). Hij had gehoord dat er in Amerika een imker was die een zwerm bijen op zijn gezicht had laten neerdalen. "Dat kan ik ook', zei hij.

Vlak voordat een bijenzwerm de korf zou verlaten, zette hij de koningin tussen zijn lippen. Volgens zijn verklaring daalden meer dan tienduizend bijen op hem neer. "Ik vond het alleen maar lastig dat ik ze in mijn ogen, neus en oren kreeg', zei hij. Geen enkele bij heeft hem gestoken. Aan het slot van het experiment heeft hij de koningin verwijderd en toen verdwenen ook de bijen!

    • M. Braam