Automatiseerder Raet neemtmaatregelen na daling winst

ROTTERDAM, 26 SEPT. Raet in Arnhem wil zijn resultaat dit halfjaar opvijzelen door “gerichte maatregelen in de deelnemingenportefeuille”. Dat heeft het automatiseringsbedrijf gisteren bekendgemaakt bij de publikatie van zijn halfjaarcijfers.

Details over die maatregelen geeft de onderneming niet. Zowel afstoting van minder renderende participaties als bezuinigingsprogramma's zijn denkbaar. De netto winst van Raet, een van Nederlands grootste automatiseringsbedrijven, kwam het voorbije halfjaar uit op 8,4 miljoen gulden, 20 procent minder dan in de eerste helft van vorig jaar. De omzet steeg over die zelfde periode met 37 procent tot 284 miljoen.

Raet schrijft het gedaalde resultaat toe aan sterk gestegen financieringskosten als gevolg van overnemingen en achtergebleven resultaten van deelnemingen. Raet wijst ook op een terughoudende markt in Nederland. De directie noemt het winstniveau “onbevredigend”. Ze verwacht dat het jaarresultaat zal achterblijven bij dat van 1990. Toen beliep de netto winst 26,1 miljoen gulden op een omzet van 477 miljoen.

De verkoop van microcomputers door Raet viel tegen, in aantallen en brutomarge. Uitgestelde investeringsbeslissingen bij grote klanten en scherpe prijsconcurrentie waren hieraan debet. De dienstverlening aan grote ondernemingen liep vooral in het eerste kwartaal terug door een gedaalde vraag naar programmatuurontwikkeling op grote computersystemen, waardoor geen volledige werkbezetting kon worden gerealiseerd.

Op basis van verbeterde orderontvangsten in het tweede kwartaal wordt een groei van het omzetvolume verwacht tot ruim 600 miljoen gulden.