"Absoluut' bestand nodig in Joegoslavië

BELGRADO, 26 SEPT. De leiders van Servië, Kroatië en het federale Joegoslavische leger zijn het gisteren eens geworden over de noodzaak van “een absoluut staakt-het-vuren”. De drie - de presidenten Milosevic en Tudjman en minister van defensie Kadijevic - waren bijeengekomen naar aanleiding van het toenemend aantal schendingen van het bestand dat zondag werd gesloten.

Niet bekend

Ook gisteren is het bestand niettemin een aantal keren geschonden en zijn de militaire en politieke problemen niet dichter bij een oplossing gekomen. Het leger wees de eergisteren gestelde Kroatische eis van een volledige aftocht van de federale strijdkrachten uit Kroatië van de hand en eiste van zijn kant dat de Kroaten de belegering van een aantal kazernes van het leger opheffen. In Bosnië liep de spanning verder op. Een onbekende sluipschutter schoot er een Kroatische politieman dood. Drieduizend Serviërs namen gisteren de wijk uit vrees voor gewelddadigheden van de kant van de Kroaten in Bosnië.

Kroatië meldde gisteren dat twaalf Joegoslavische ambassadeurs in de wereld - allen Kroaten - de kant van Kroatië hebben gekozen en bereid zijn als ambassadeur af te treden. De Kroatische regering heeft van de Kroaten in de diplomatieke dienst een loyaliteitsverklaring geëist. (Reuter, UPI, AP)