Winststijging bij Nieuw Rotterdam

Verzekeraar Nieuw Rotterdam Beheer, onderdeel van de Frans-Duitse assurantiegroep Colonia Victoire, heeft over de eerste helft van dit jaar bijna evenveel winst geboekt als in heel 1990.

De directie verklaart dat voor het lopende jaar een ruime stijging van de winst ten opzichte van die van vorig jaar (11,1 miljoen gulden) mag worden tegemoet gezien. De eerste zes maanden van dit jaar leverden een winst op van 10,9 miljoen gulden op tegen 8,5 miljoen gulden verleden jaar. De omzet werd vergroot tot 432,8 miljoen.