Volgend jaar duurdere 06-nummers

DEN HAAG, 25 SEPT. PTT Telecom zal per 1 januari volgend jaar twee nieuwe, duurdere 06-koopnummers invoeren. Naast de koopnummers met tarieven van 30, 40 en 50 cent per minuut, komen er tarieven van 75 cent en 1 gulden.

Met de invoering van de nieuwe tarieven komt PTT Telecom tegemoet aan de vraag van informatieleveranciers om nieuwe, hogere tarieven voor 06-koopnummers. Zij lieten herhaaldelijk weten dat het niet goed mogelijk is, nieuwe, meer hoogwaardige toepassingen op het gebied van telefonische informatieverschaffing of Videotex te exploiteren bij het huidige maximumtarief.

Directeur J.Th.A.L. Ploegmakers van Videotex Nederland, beheerder van de Videotex-infrastructuur, noemt de stap van PTT Telecom “zeer positief”. Te lage tarieven vormden voor veel potentiële klanten een belemmering voor de ontwikkeling van Videotex-diensten, zegt hij. De mogelijkheid hogere tarieven te vragen maakt ontwikkeling van hoogwaardiger diensten mogelijk en koppeling van internationale databanken. Ploegmakers verwacht in de toekomst nog hogere tarieven.

Door de nieuwe tarieven is een hogere afdracht van de opbrengsten aan de exploitanten van de koopnummers mogelijk. Deze is bij het tarief van 50 cent de helft kwijt; bij 75 cent zal de afdracht aan de exploitant circa 47,5 cent zijn en bij een gulden waarschijnlijk 70 cent.

PTT Telecom verwacht dat voor de nieuwe categorieën koopnummers naar verhouding minder belangstelling zal bestaan bij exploitanten van zogenoemde amusementslijnen en meer bij verstrekkers van serieuze informatie. Het telefoonverkeer naar 06-koopnummers gaat nog steeds merendeels naar de amusementslijnen, maar het absolute aandeel daarvan blijft gelijk terwijl de oproepen naar serieuze lijnen toenemen.

Koopnummers zijn 06-telefoonnummers waarop informatie kan worden gekocht die door de exploitant op commerciële wijze wordt aangeboden. Daarnaast zijn er zogeheten groene nummers; 06-nummers die gratis gebeld kunnen worden en waarbij de exploitant de kosten voor zijn rekening neemt. Ten slotte zijn er tariefnummers, met een maximumtarief van 40 cent, waarbij geen afdracht door PTT Telecom aan de exploitant plaats heeft.