v.d. Louw wekt onrust in de PvdA

DEN HAAG, 25 SEPT. Binnen de PvdA is onrust ontstaan over berichten dat oud-partijvoorzitter A. Van der Louw gepoogd zou hebben de leiding naar zich toe te trekken. Van der Louw ontkent dit ten stelligste en eist dat de PvdA-leiding “absolute klaarheid en excuses aanbiedt” als zijn pogingen om de partij te vernieuwen worden uitgelegd als een couppoging.

Het weekblad Elsevier komt deze week met het verhaal dat Van der Louw door middel van een crisiscomité de leiding van de partij had willen overnemen. Hij had hierover een plan opgesteld samen met oud-Tweede-Kamerlid H. Kombrink, de Rotterdamse hoogleraar E. Bomhoff en de opiniepeiler M. de Hond. In de PvdA-top is dit uitgelegd als een coup.

In een vraaggesprek met deze krant erkent minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) dit: “We hebben aan een crisiscomité geen enkele behoefte. Er is een politiek leider en die vraagt om politiek vertrouwen. Dat wordt uitgesproken, of niet”. En: “Een crisiscomité leidt de aandacht af van de kernvraag: heeft de gekozen politiek leider vertrouwen of heeft hij dat niet? Zo'n crisiscomité zou betekenen dat het met Kok zou zijn afgelopen. Het is een coup. Dat is dan misschien niet zo bedoeld, maar heeft wél dat effect.”

Volgens Van der Louw werpt deze uitleg van zijn plan “een schril licht op de verhoudingen binnen de PvdA” en geeft het toch “extra te denken over het klimaat in de PvdA”.

Kok heeft vanmorgen laten weten dat volgens hem de vernieuwing in de PvdA breed moet worden gedragen en noemde een commissie van wijze mannen dan ook “niet wijs”. De partijleiding heeft inmiddels zelf onder anderen professor Wolfson en medewerkers van het wetenschappelijk bureau van de partij aangezocht ideeën aan te dragen voor de vernieuwingsdiscussie.