The Independent.

The Independent

De Nederlandse regering, fungerend voorzitter van de EG, lijkt een ernstige beoordelingsfout te hebben gemaakt. Door op dit late tijdstip met een aantal radicale voorstellen voor de Europese Politieke Unie te komen, schijnt ze gisteravond dermate negatieve reacties te hebben uitgelokt, dat de kans dat er in december in Maastricht overeenstemming wordt bereikt over het voorgestelde verdrag drastisch is afgenomen. De bedoeling was dat de EG-regeringsleiders in Maastricht ook een verdrag over de Economische en Monetaire Unie (EMU) zouden sluiten. Aangezien de Duitsers hun instemming met de EMU afhankelijk hebben gemaakt van overeenstemming over de Politieke Unie, loopt dat nu ook gevaar.

De Nederlandse voorstellen zijn niet allemaal slecht. De besluitvorming binnen de EG heeft lange tijd geleden onder een "democratisch tekort'. De Nederlanders stellen voor dat het Europese Parlement in Straatsburg op een aantal terreinen veto-recht en op drie gebieden medebeslissingsrecht krijgt (samen met de Raad): het milieu, ontwikkelingshulp en technologisch onderzoek. Dat zou een versterking betekenen van de democratische controle over de kern van het EG-beleid, die moet worden toegejuicht; helaas zullen de Britten dit onbezonnen afwijzen als een aantasting van hun soevereiniteit.

Het meest geladen Nederlandse voorstel is dat de verantwoordelijkheid voor buitenlands- en veiligheidsbeleid en justitiële politiek een zaak wordt van de Gemeenschap en de lidstaten samen. De lidstaten verplichten tot het delen van hun buitenlandse politiek met de EG-organen zal leiden tot verwarring, bureaucratie en uitstel. Dit idee moet met kracht de kop in worden gedrukt.

The Times John Major moet nu snel duidelijk maken waar hij staat op het punt van de Europese Politieke Unie. Het ontwerpverdrag dat gisteren werd gepresenteerd door het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Gemeenschap is voor de meeste Britten even onaanvaarbaar als de versie die eerder dit jaar door het Luxemburgse voorzitterschap werd verspreid. De beperkte concessies van de Nederlanders op het gebied het buitenlandse- en interne veiligheidsbeleid zijn welkom, maar komen niet tegemoet aan de belangrijkste bezwaren.

Downing Street hoopt dat de onderhandelingen over de Politieke Unie zo zullen worden afgekraakt in de interne EG-debatten, dat op die manier overeenstemming tijdens de top in Maasticht wordt voorkomen. Uitgaan van een Maastrichts debâcle kan echter wel eens te optimistisch zijn. De Britse regering zou een fout maken als zij erop vertrouwt dat het wel in orde komt met die Politieke en Monetaire unie. John Major krijgt nog genoeg herrie in zijn eigen partij over de Economische en Monetaire Unie. Ook nog een conflict riskeren over de Politieke Unie zou stompzinnig zijn. Major heeft nog twee weken te gaan voor zijn eigen partijcongres. Thatcher heeft deze week nog eens herhaald dat er fundamentele principes op het spel staan. Major moet het land laten weten wat zijn principes zijn.