"Te veel Nederlandse studenten in België'

BRUSSEL, 25 SEPT. De Vlaamse minister van onderwijs Coens wil op korte termijn praten met minister Ritzen over het grote aantal Nederlandse studenten aan Vlaamse universiteiten.

Volgens voorlopige cijfers zijn van de 1004 eerstejaars studenten in België 244 Nederlander. Vooral de studierichtingen medicijnen en diergeneeskunde trekken veel belangstelling, omdat daarvoor in Nederland een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. De de extra kosten voor het Vlaamse ministerie van onderwijs zijn 2,5 miljoen gulden. Het zou Coens er niet om gaan geld te krijgen. Hij wil Ritzen erop attent maken dat de naar België uitgeweken studenten zijn beleid om het aantal studenten in de medicijnen te beperken doorkruisen.