"Prognoses RPD automobiliteit zijn te somber'

DEN HAAG, 25 SEPT. De sombere prognose van de Rijksplanologische Dienst (RPD) die wijst op een sterkere toename van de automobiliteit dan verwacht, zijn voor het ministerie van verkeer en waterstaat geen aanleiding om het beleid bij te stellen.

De cijfers van de RPD zouden te weinig rekening houden met het beleid van alledag. Tot 2010 moet de verwachte groei van de automobiliteit met zeventig procent worden teruggebracht tot vijfendertig procent, zo melden milieu- en verkeersnota's nu nog. Volgens de gisteren verschenen "Ruimtelijke Verkenningen 1991' van de RPD zal de toename zeventig procent bedragen, omdat het effect van de voorgenomen maatregelen tegenvalt en vooral omdat de Nederlandse bevolking sneller groeit dan verwacht. Verkeer en Waterstaat doet er alles aan om de vijfendertig procent te realiseren, aldus een woordvoerder, die voorbeelden noemt als het verscherpte parkeerbeleid, het Masterplan Fiets en investeringen in het Openbaar Vervoer.