Pirelli rekent dit jaar op zwaar verlies

AMSTERDAM, 25 SEPT. Het bandenconcern Pirelli Tyre Holding verwacht dat het resultaat over 1991 “zwaar negatief” zal zijn, zowel voor de gewone bedrijfsuitoefening als voor de buitengewone lasten. Er bestaat daarom geen uitzicht op een dividenduitkering, zo heeft Pirelli gisteren bekendgemaakt. Over 1990 werd het dividend eveneens gepaseerd na een uitkering van twee gulden over 1989).

Over de eerste zes maanden van dit jaar leed de onderneming een verlies van 82 miljoen gulden of 1,76 gulden per aandeel. Vorig jaar was er over die periode een winst van 40,3 miljoen gulden of 0,87 gulden per aandeel. De omzet verminderde van 3,16 miljard tot 3,05 miljard gulden en het bedrijfsresultaat zakte van 150,7 miljoen tot 5,5 miljoen gulden. De kasstroom (netto resultaat plus afschrijvingen) zakte per aandeel van 4,81 naar 2,32 gulden.

Pirelli ondervindt de gevolgen van de produktievermindering in de automobielindustrie in Europa en vooral in de Verenigde Staten. De bandenfabrikanten kregen daardoor te kampen met een krimpende eerste-montagemarkt; vooral in de VS waren verder de omstandigheden op de vervangingsmarkt moeilijk. Ook dit jaar duurde de heftige prijsconcurrentie voort en die leidde tot verdere uitholling van de marges bij alle bandenproducenten.

De laatste maanden is het volgens Pirelli duidelijk geworden dat de malaise structureel is en diep snijdt in de bandenindustrie. Ter verbetering van de winstgevendheid en de concurrentiekracht heeft het concern in aanvulling op eerdere maatregelen een herstructuringsplan opgesteld voor de voornaamste probleemgebieden, te weten de VS, Italië en Griekenland. Het behelst 120 miljoen gulden aan buitengewone lasten, een vermindering van het produktievermogen met vijf procent en een verdere inkrimping van het aantal arbeidsplaatsen tot in totaal ongeveer 3000.