Ordina verwacht meer bedrijfswinst

Het computersysteemhuis Ordina Beheer, voor 90 procent eigendom van Newtron, denkt over geheel 1991 een winst voor belasting te behalen van 5,5 miljoen gulden.

Vorig jaar was dat 4,1 miljoen gulden. Ordina mikt op een jaaromzet van 120 miljoen gulden (vorig jaar 89,5 miljoen). Over de eerste zes maanden bedroeg de winst voor belasting 1,6 miljoen tegen 1,4 miljoen gulden in de eerste helft van vorig jaar. De omzet steeg van 42 miljoen tot 54 miljoen gulden.