Ontslag dreigt voor personeel opvanghuis

ROTTERDAM, 25 SEPT. Ontslag dreigt voor de zes personeelsleden die begin deze maand in een tv-uitzending gewag maakten van mishandelingen in het opvanghuis voor jongeren De Dreef in Wapenveld. Het bestuur van De Dreef heeft vandaag bij de kantonrechter te Zwolle een verzoek tot ontbinding van hun arbeidsovereenkomst ingediend.

Tijdens een reportage over De Dreef in het programma AVRO's Televizier werd gesproken over het veelvuldig mishandelen en het maken van discriminerende opmerkingen door een aantal medewerkers. Het bestuur werd beticht van financiële malversaties.

Volgens J. Karrenbeld, directeur van De Dreef, zijn de arbeidsverhoudingen in het tehuis na de uitzending dermate verstoord, dat er niets anders opzat dan de "dissidente' zes te ontslaan. Uit een enquête van het bestuur onder het personeel zou blijken dat driekwart van de 55 deelnemende medewerkers van De Dreef niet meer wil samenwerken met het zestal. Vier van de zes medewerkers zijn lid van de Ondernemingsraad.

De zes medewerkers hadden zich eind vorige maand, voordat het programma werd uitgezonden, ziek gemeld en wilden maandag weer beginnen. Het bestuur heeft hen direct op non-actief gesteld, omdat anders de andere personeelsleden zich waarschijnlijk ziek zouden melden. De meeste medewerkers van De Dreef hebben vooral aanstoot genomen aan het feit dat de zes zonder enig overleg de vuile was buiten hebben gehangen. De advocaat van het zestal wil in kort geding de non-actief-maatregel bestrijden.

Het landelijk steunpunt Zetten deed vorige maand bij het openbaar ministerie aangifte van mishandeling door ten minste vier personeelsleden. De zaak is in onderzoek bij de officier van justitie te Zwolle. De Kamerfractie van Groen Links eiste vorige maand van staatssecretaris Kosto (justitie) onmiddellijke maatregelen om kans op herhaling van mishandelingen op De Dreef te voorkomen.