Foto: Twee grote containerschepen liggen in dok ...

Foto: Twee grote containerschepen liggen in dok bij de Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord te Schiedam. Het uitzicht zou Bartel Wilton, in 1854 grondlegger van het bedrijf, ongetwijfeld hebben aangesproken. Méér in ieder geval dan de jongste geschiedenis van de werf, gekenmerkt door inkrimping na afslanking. Het portret van Bartel, in de bestuurskamer van Wilton-Fijenoord Holding, toont een tevreden man, evenals de beeltenis van zoon Henri.

Op beider gezichten een glimlach, in de ene hand een sigaar, de andere ontspannen in de broekzak. Bartel staat, zijn zoon is al gezeten - het ging goed met de scheepsbouw en -reparatie. Dat bleef feitelijk zo, totdat Nederland eind jaren zestig, begin jaren zeventig zijn hegemonie als scheepsbouwende natie verloor. In de jaren die volgden, waren fusies, saneringen en ontslagen aan de orde van de dag. Het personeelsbestand van de Dok- en Werfmaatschappij liep in twintig jaar terug van 2800 naar zo'n 750. Dieptepunt was de sluiting van de nieuwbouwafdeling in 1988. Nu overleeft Wilton-Fijenoord als reparatiewerf, met een brutoresultaat van 34 miljoen gulden over 1990. En het koestert het heroïsche verleden in een kamer met systeemplafond. De jongste capaciteitsvermindering, waarbij de gemeente Schiedam de overbodig geworden westzijde van de werf verwierf, noopte de Wilton-bestuurderen hun oude burelen te verlaten. Directie-voorzitter T.T. Jonker (tevens enig bestuurder van de holding) redde de wandafbeelding waarop een noeste werkman zich sinds de jaren '50 per sloep naar een gedokt schip spoedt. Maar zelfs dit kunstwerk van ingelegd hout ontkwam niet aan sanering; om het voor de nieuwe bestuurskamer te kunnen behouden, moest een stukje van de bovenkant af. (Tekst Hans Wammes, foto Thijs Wolzak)