Encounter

In een bijdrage van Peter Hofstede (NRC Handelsblad, 16 september), "mediasocioloog' wordt het tijdschrift Encounter met animo ten grave gedragen.

Wat hij schrijft is niet onjuist, maar wat hij verzuimt te vermelden, wat hij angstvallig verzwijgt, is dat Encounter decennia-lang een subversieve werking had onder Westerse intellectuelen.

Immers, de orthodoxie in die jaren richtte zich op het collectieve, op de "verzorgingsstaat', geloofde in Lenin en in de heiligheid van menig ontwikkelingsland. Het tijdschrift Encounter vormde een tegenwicht, het huilde tegen de wolven in het bos.

Nu krijgt het een trap na van Hofstede omdat het gelijk heeft gehad.

    • Jan R. Strooker