Drs. J. de Koning is onderscheiden met het ...

Drs. J. de Koning is onderscheiden met het "Grosse Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland'.

De oud-minister van sociale zaken kreeg deze onderscheiding wegens zijn bijdrage aan de Nederlands-Duitse samenwerking op sociaalpolitiek gebied.