Diensten in Amsterdam leggen werk morgen neer

AMSTERDAM, 25 SEPT. In Amsterdam zullen morgen de trams, bussen en metro's opnieuw de hele dag niet rijden. Ook de dienst Parkeerbeheer, het kantoorpersoneel van de brandweer, het sleepbedrijf en de baggeraars staken.

Alle diensten en kantoren van de stadsdelen Buitenveldert, Zuidoost en Osdorp zullen eveneens stilligen, wat onder meer betekent dat het vuil er niet wordt opgehaald. Op vrijdag staakt de vuilverbranding. Dit alles op initiatief van de vakbonden uit protest tegen de regeringsplannen met WAO en Ziektewet.

Het Amsterdamse college van B en W overlegt nog met andere gemeentebesturen die een eigen vervoersbedrijf hebben, over de mogelijkheid gezamenlijk juridische stappen tegen de vakbonden te ondernemen. Het gemeentepersoneel is per circulaire meegedeeld dat salaris wordt ingehouen wanneer voor de tweede keer werkonderbrekingen worden gehouden voor hetzelfde doel.

B en W van Utrecht erkennen het recht op actievoeren en hebben het personeel van het gemeentelijk vervoerbedrijf toestemming gegeven om morgen aan de geplande acties deel te nemen. Daar zijn echter drie voorwaarden aan verbonden: vitale werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, werkwilligen mogen niet in de uitoefening van hun dienst worden belemmerd en de stakers mogen geen blokkades oprichten.

De vice-president van de rechtbank in Roermond, mr. A. Schrickx, heeft de Industriebond FNV verboden op enigerlei wijze tegen de kabinetsplannen gerichte acties of stakingen te organiseren bij Rockwool Lapinus, een Roermonds bedrijf waar steenwolprodukten worden gemaakt. De bond had zijn leden bij Rockwool opgeroepen vanaf vanmorgen het werk voor 24 uur neer te leggen.

Het verbod van de rechter volgde op een kort geding dat de directie van het bedrijf tegen de voorgenomen staking had aangespannen. Het bedrijf voelde zich onevenredig zwaar benadeeld door een staking, die volgens de advocaat, mr. V. Disselkoen, een algemeen politiek oogmerk heeft en niet gericht is tegen de arbeidsvoorwaarden van Rockwool.

Namens de FNV stelde mr. M. Steenbergen daar tegenover dat het terugdringen van het aantal betaalde ziektedagen wel een aantasting van de arbeidsvoorwaarden betekent. Hij beriep zich bovendien op het Europees Sociaal Handvest, dat vakbondsacties tegen overheidsbeleid toelaat.

Na de uitspraak van de rechter toonde een woordvoerder van de Industriebond, C. Pingen, zich verbaasd: “Dit betekent dat we niet eens pamfletten mogen uitdelen aan de poort.” Volgens hem was er onder het personeel een duidelijke bereidheid het werk neer te leggen: “Het gaat niet alleen om WAO en Ziektewet. Er heerst in dat bedrijf ook nogal wat onvrede over het sociaal beleid en de inzet van uitzendkrachten.”

Bij de ketelfabriek NEM en de vleeswarenfabriek in het Groningse Scheemda is vanochtend het werk voor 24 uur neergelegd. Het gaat hier om totaal 115 werknemers. Enkele honderden ambtenaren uit Scheemda en Winschoten gingen rond half twaalf voor de rest van de dag in staking.

Dertig actievoerders van het Fries WAO-beraad hebben vanmorgen voor het begin van de Provinciale-Statenvergadering in Leeuwarden gesproken met commissaris H. Wiegel. Een woordvoerder van de groep deed een beroep op hem en de Statenleden zich te keren tegen de regeringsplannen met WAO en Ziektewet. Wiegel antwoordde dat de mensen met hun protest in eerste instantie in Den Haag moeten zijn.

In Rotterdam voerden rond het middaguur bij de Coolsingel honderdenvijftig brandweerlieden van de zogeheten “uitrukploeg” met behulp van groot materieel acties tegen de WAO-plannen van de regering.

“Dit doen we allemaal in onze vrije tijd”, zegt brandweerman Th. Lugteren. “Het publiek heeft geen hinder van ons en niemand hoeft bang te zijn dat we niet in actie kunnen komen om brand te blussen. Het is allemaal reservemateriaal.”

Lugteren: “Wij worden extra door de ziektewetmaatregelen gepakt. Bij het minste of geringste letsel, verstuikte voet of verzwikte pink, moet je al thuis blijven. Een ambtenaar die verkouden is kan nog zijn werk doen, maar bij ons mag dan niet het persluchtmasker op. Ik zelf heb weken thuis gezeten met een gekneusde rib.” De Rotterdamse brandweer overweegt voorlopig geen verdere acties, maar hoopt op initiatieven van andere diensten af