"Dagverpleging kan leiden tot 12 mln besparing'

DEN HAAG, 25 SEPT. Bij ziekenhuizen zou jaarlijks ongeveer 12 miljoen kunnen worden bespaard als de dagverpleging anders zou worden gefinancierd.

Dat blijkt uit een rapport van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Zuid-Holland. Volgens de arts J. de Gouw van de Raad worden alleen al in de Zuidhollandse ziekenhuizen jaarlijks 10.000 patiënten opgenomen, die beter in de dagverpleging kunnen worden behandeld. Landelijk ligt dat cijfer op ongeveer 40.000. Dat dit niet gebeurt heeft een financiële oorzaak. Bij meer patiënten in dagverpleging komen de ziekenhuizen verder in de rode cijfers en zijn ze genoodzaakt personeel te ontslaan.

Dagverpleging in algemene ziekenhuizen is de afgelopen jaren steeds populairdergeworden. Er gaan steeds meer mensen na een medische ingreep en enkele uren verpleegkundige hulp direct naar huis, in Zuid-Holland verleden jaar 73.000 tegen 30.000 vijf jaar geleden.

De Raad heeft nu een enquête gehouden onder de ziekenhuizen, waarbij deze aangeven de "grens' te hebben bereikt. Bij nog meer behandelingen in dagverpleging loopt het aantal opnamen voor twee of drie dagen navenant terug. Daardoor zou het budget dat jaarlijks voor een ziekenhuis wordt vastgesteld onverantwoord dalen. Dat komt volgens De Gouw, omdat de vergoeding van de dagverpleging niet reëel is. Per opname mag een ziekenhuis op jaarbasis 1.200 gulden per patiënt per nacht worden uitgegeven, terwijl per patiënt bij een dagverpleging slechts 170 gulden mag worden uitgegeven. Die kosten liggen volgens De Gouw in feite op ongeveer 900 gulden, nog altijd 300 gulden lager dan die voor een opname.

“Door de manier waarop nu wordt gefinancierd blijven de kosten van de gezondheidszorg kunstmatig hoog. In Zuid-Holland zouden op dit ogenblik een kleine 85.000 patiënten in dagverpleging kunnen worden behandeld,” aldus De Gouw.

De oplossing van het probleem is volgens de Raad en de ziekenhuizen een vergoeding van de werkelijke kosten van zowel opname als dagverpleging.

In een ander rapport van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Zuid-Holland - "Met ingehouden adem' - wordt ernstige bezorgdheid uitgesproken over de personeelstekorten in Zuidhollandse instellingen voor gezondheidszorg, vooral in de grote steden. De problemen zijn eerder structureel dan incidenteel. De instellingen zullen hun personeelsbeleid op belangrijke punten moeten wijzigen, volgens het rapport. “De problemen kunnen alleen maar ernstiger worden als het kabinet vasthoudt aan de plannen met de WAO en de Ziektewet, aldus directeur dr. T. de Vries van de Raad, die vreest dat instellingen bij een "korting' op de Ziektewet het personeel financieel tegemoet zullen komen.

Ook een veranderde WAO kan de ziekenhuizen veel geld gaan kosten. In dat geval zal er weinig tot niets overschieten voor het aantrekken van uitzendpersoneel. De Raad vraagt zich af of de huidige directies van de ziekenhuizen bestand zijn tegen "crisisachtige' situaties die zich welhaast onvermijdelijk zullen gaan aandienen.

Beleid gericht op herintreders en allochtonen dient van de grond te komen, stelt de Raad. Maar er wordt nadrukkelijk gewaarschuwd tegen optimisme op dat punt. De praktijk geeft aan dat deze groepen nauwelijks te vinden zijn en dus bij de meeste instellingen uit het zicht zijn verdwenen. Er is nauwelijks bereidheid in wervingsactiviteiten te investeren voor deze groepen.