Cardiologen spannen geding aan tegen ziekenhuisdirectie; Door "dienstbevelen' zouden cardiologen onder druk zijn gezet

NIJMEGEN, 25 SEPT. Twee van de vijf cardiologen van het Nijmeegse academische Sint Radboudziekenhuis die zich vorige week ziek meldden zijn weer aan het werk. Een zesde is teruggekeerd uit de Verenigde Staten en is weer actief in het ziekenhuis.

De zes hebben een kort geding aangespannen tegen de directies van de universiteit en het ziekenhuis, waarin zij onder meer eisen dat een bekwaam adviesbureau op korte termijn de conflicten op de afdeling cardiologie gaat analyseren en aanbevelingen doet voor een duurzame oplossing. Intussen dient de directie van het ziekenhuis zich te onthouden van veranderingen in de organisatie en de ontslagaanzeggingen van twee cardiologen in te trekken. De hoogleraar rond wiens persoon de problemen zijn ontstaan, afdelingshoofd professor dr. T. van der Werf zou vooralsnog als hoofd op non-actief moeten blijven. Het geding dient maandag voor de president van de Arnhemse rechtbank.

De moeilijkheden op de afdeling ontstonden al direct na het aantreden van de hoogleraar in 1985. Volgens raadsman mr. E.Ph.R. Sutorius van de zes cardiologen - vijf van hen bleven vorige week overspannen thuis - is er een grote variatie van de klachten tegen het hoofd van de afdeling, van een slechte overdracht van patiënten tot het slordig omspringen met apparatuur en het moeilijk bereikbaar zijn.

De afgelopen jaren hebben de zes regelmatig noodsignalen verzonden naar de directie, maar de top van het ziekenhuis heeft de zaak volgens de specialisten op zijn beloop gelaten en verwaarloosd. De thans ontstane situatie is dermate onwerkbaar dat de patiëntenzorg ernstig in gevaar is gekomen. Die mening wordt ook gedeeld door de inspectie van het Staatstoezicht voor de Volksgezondheid, die door de zes in de arm is genomen. De inspectie heeft echter geen mogelijkheden om op te treden.

Niet alleen de zes cardiologen zijn uiterst ontevreden over het functioneren van de hoogleraar, ook de verpleging stelde in juni een rapport op over de samenwerking met hem. Op grond van dat stuk heeft Van der Werf zich tijdelijk teruggetrokken als hoofd. Volgens de verplegenden heerst er op de afdeling een chaos. Sutorius wijst er op, dat de directie door zich te committeren aan Van der Werf nu in een onmogelijke positie zit. Het aanzeggen van ontslag en het weer intrekken daarvan zijn aan de orde van de dag. “Het werken onder dergelijke omstandigheden maakt dat de kans op fatale fouten ontoelaatbaar groot wordt. Het is voorgekomen dat mijn cliënten tijdens een catheterisatie worden weggeroepen om voor een panel te verschijnen en onder druk een document te ondertekenen. Wat dat voor de behandelde patiënt voor gevolgen kan hebben wordt kennelijk niet al te serieus genomen,” zo zegt Sutorius.

Op brieven van de cardiologen aan bestuur en het stafconvent, die als de laatste noodsignalen zouden moeten worden gezien is geen bevredigende reactie gekomen, of ze zijn zelfs onbeantwoord gebleven. Een dergelijke brief werd door een meerderheid van de in totaal negen cardiologen tellende afdeling al op 29 oktober vorig jaar gestuurd. Van der Werf vond de strekking van de brief ontoelaatbaar en sprak zelfs van een "staatsgreep'. De zes ondertekenaars van de brief werd op staande voet ontslag aangezegd. Enkele maanden later liet de directie de problemen inventariseren door professor dr. Zwanikken. De inhoud van het rapport is nooit naar buiten gebracht omdat Van der Werf daartegen bezwaar maakte. Het afdelingshoofd wilde evenmin orde op zaken stellen, tenzij er een gunstiger rapportage zou worden gemaakt. Na het rapport Zwanikken werden de zes cardiologen het er met de directie over eens dat er een "gekwalificeerde, onpartijdige en boven de partijen staande bemiddelaar' moest worden aangetrokken om de narigheid op een rij te zetten. De directie besloot tot de aanstelling van adviseur Baron, volgens de zes een vriend van Van der Werf, die zich zelfs zijn "raadsman' noemde. Baron heeft sindsdien getracht "organisatie-plaatjes' te schetsen, "waar mogelijk ter ondersteuning van de positie van Van der Werf'.

In de afgelopen maanden mei en juni zijn de zes cardiologen naar hun zeggen geïntimideerd en onder druk gezet via "dienstbevelen'. Ook zou geregeld met ontslag zijn gedreigd. Dat ging gepaard met termen als: "je hebt dit maar te tekenen anders flikkeren we je d'r uit'.

Direct na het rapport van de verpleging in juni werd naast adviseur Baron, de kindercardioloog professor dr. G. Losekoot van het Amsterdamse Academisch Medisch Centrum aangetrokken als interimhoofd. De zes cardiologen menen echter dat alle werkzaamheden van Losekoot en Baron - "het marionettenbewind', volgens de zes - er op waren gericht Van der Werf per 1 oktober als afdelingshoofd te laten terugkeren.

Advocaat Sutorius verwijt de directies van de universiteit en het ziekenhuis, bij wie de zes in dienstverband werken, onzorgvuldig bestuur. “Dat houdt aan tot de dag van vandaag,” aldus Sutorius. “Naar ik begrijp wordt bellende patiënten nu te kennen gegeven dat dokter X of Y - mijn cliënten dus - niet meer in het ziekenhuis terugkomen.”