Braden

De vraag van Sjoerd Hesselbach naar de bron van het citaat "We zullen de vluchtelingen braden' (NRC Handelsblad, 14 augustus) is tot dusver niet beantwoord.

Dr. F.H.E.W. du Buy had het in een tv-special van de TROS toegeschreven aan Churchill. Voor drs. P.H. van Westendorp was het “duidelijk dat de misleidende opmerkingen van Du Buy gebaseerd zijn op een zetfout en weinig imponerende research” (NRC Handelsblad, 22 augustus). Hij haalt een David Irwin aan, maar bedoelt de David J. Irving van het boek The Destruction of Dresden.

Het is niet onmogelijk dat deze krant zelf de bron heeft aangegeven: op 14 februari 1990 bracht redacteur Henri Beunders verslag uit over de herdenking in Dresden der vier bombardementen vijfenveertig jaar tevoren. Onderdeel van die herdenking was een lezing op de dertiende februari door David J. Irving over zijn in 1963 verschenen The Destruction of Dresden. Beunders schreef: “Vervolgens schetste hij tot in alle onthutsende details het "braden van de Duitsers' zoals Churchill de fosforbombardementen noemde.” Hierbij moet echter worden aangetekend dat Oostduitsers met Irving van mening verschillen. Götz Bergander geeft daarvan een overzicht in Dresden im Luftkrieg (Böhlau Verlag, Köln, Wien, 1977).

    • G.K. Werkman