Bond wil duidelijkheid over reorganisatie ICI

ROTTERDAM, 25 SEPT. De Industriebond FNV wil duidelijkheid over de noodzaak van de grootscheepse bezuinigingen die ICI Holland Rozenburg Fabrieken heeft aangekondigd.

De directie van het fabriekscomplex van het Britse chemieconcern ICI in de Botlek maakte gisteren bekend studies te zullen uitvoeren die het kostenniveau uiteindelijk met 15 tot 20 procent moeten verminderen. De besparingen zullen volgens het bedrijf “onvermijdelijk” arbeidsplaatsen kosten.

Bij de ICI-fabrieken in Rozenburg werken 1500 mensen. Volgens de directie van het bedrijf is het kostenniveau, vergeleken met andere ICI-vestigingen te hoog. Daardoor zijn de afgelopen tien jaar grote investeringen uitgebleven.

Begin dit jaar wezen personeel en vakbonden bij ICI Rozenburg al op herhaald uitstel van investeringen. Ze vreesden ontmanteling van het fabriekencomplex op termijn. ICI, dat net als andere grote chemieconcerns kampt met een sterk gedaalde winst, noemde die zorg toen niet gerechtvaardigd. Het wees erop dat het voor al zijn produktievestigingen investeringsplannen op een laag pitje had gezet.

Bestuurder P. Janssen van de Industriebond FNV noemt de aangekondigde studies van de Nederlandse ICI-directie “niet verrassend”. De bond onderkent de moeilijke situatie in de chemie, maar vraagt zich af in hoeverre die het fabriekscomplex in Rozenburg treft. “Als je intern gaat vergelijken, is er altijd wel een ICI-bedrijf te vinden dat het beter doet dan de Rozenburg-fabrieken.”

De aangekondigde studies richten zich op verbetering van de doelmatigheid in de Nederlandse ICI-fabrieken, waar polyurethaan, polyester- en nylonprodukten worden gemaakt, en op afstoten van werkzaamheden die het concern niet tot kernactiviteiten rekent. Een woordvoerder kon daarvan desgevraagd geen voorbeelden geven.

Janssen verwacht dat vooral "indirecte' arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Tevens verwacht hij dat ICI de polypropeenfabriek zal afstoten, omdat hierin fors geïnvesteerd moet worden.

Dat strookt met eerdere uitlatingen van H. Verbeek, de Nederlandse financieel directeur van ICI Europe en commissaris van ICI in Nederland. Hij wees er eerder dit jaar op dat ICI liever investeert in kennis dan in dure, grote produktieinstallaties, zoals die ook in Rozenburg staan.

ICI denkt het onderzoek over een half jaar te hebben afgerond. Een daaruit voortvloeiend actieplan zal waarschijnlijk eind 1993 uitgevoerd zijn. De directie denkt dat ontslagen niet nodig zijn. De banenreductie zou door een terughoudend wervingsbeleid en natuurlijk verloop kunnen worden opgevangen.