Anti-corporatisten

In het artikel van H.F. Heijmans ("De anti-corporatisten laten weer van zich horen') op de opiniepagina van gisteren is in de eerste alinea een tekortkoming geslopen.

Deze alinea dient als volgt gelezen te worden. Je weet niet waar het vandaan komt, maar plotseling is het er weer: het virus van het anti-corporatisme. Het eerste slachtoffer was Wolfson, die in de Sociaal-economische raad - notabene bij de bespreking van het advies over de uitvoering van de werknemersverzekeringen - de zaak aankaartte. Bomhoff blaast in zijn zijn columns in NRC Handelsblad en onlangs in zijn artikel over Prinsjesdag enthousiast in het vuurtje (...)