Actie tijdens jubileum aan universiteit

ROTTERDAM, 25 SEPT. “Ritzen grote nul, wat je zegt is flauwekul.” Dat was nog een van de onschuldigste leuzen die de minister van onderwijs gisteren te horen kreeg in de Aula van de Universiteit van Amsterdam. Daar werd het 20-jarig bestaan van de universiteitsraden gevierd en de minister zou er een aan de universitaire democratie gewijde tentoonstelling openen.

Het begon feestelijk, toen journalist Ton Elias aan enkele universitaire coryfeeën de uitspraak wist te ontlokken dat de universiteiten mede dankzij hun radenstructuur helemaal niet zo slecht de moeilijke jaren '80 waren doorgekomen.

De gemoedelijke stemming verdween toen Ritzen na een uurtje binnenkwam met in zijn kielzog zo'n driehonderd studenten. Met de rust en de verstaanbaarheid was het gedaan. De studenten zetten uitvoerig hun bezwaren tegen het beleid van Ritzen uiteen: zijn bezuinigingen op de studiefinanciering, zijn verhoging van de les- en collegegelden, zijn maatregelen om het studietempo te verhogen. Ook de geplande veranderingen in de universitaire bestuursstructuur vonden geen weerklank bij de studenten. Zij pleitten voor een veel grotere inbreng van studenten in het bestuur van universiteit en faculteit.

Wat Elias ook probeerde, een dialoog tussen de studenten en de minister kwam niet tot stand. De minister hield zich bezig met journalisten, terwijl de studenten zich weinig gelegen lieten liggen aan het spreekrecht van anderen. Met gezang ("Ritzen in de WAO' bleek een topper) en leuzen werd menigeen de mond gesnoerd. Elias probeerde nog iets te redden van het groepsgesprek dat op het programma stond, maar het was onbegonnen werk.

Ritzen was vooraf door de organisatoren gewaarschuwd voor de actie als hij zou komen. De minister wilde echter alleen wegblijven als de organisatoren hun uitnodiging zouden intrekken, zodat hem niets verweten kon worden. Tegen borreltijd verliep het protest: Ritzen kreeg toen alsnog de gelegenheid om de tentoonstelling met enkele zinnen te openen.