Ritzen bekostigt middelbaar beroepsonderwijs volledig

DEN HAAG, 24 SEPT. Minister Ritzen heeft gisteren met vertegenwoordigers van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en leerlingwezen een meerjarig akkoord getekend dat de financiering en onderwijstaken van deze sector regelt.

In het convenant, dat geldt tot en met 1994, neemt Ritzen de volledige verantwoordelijkheid voor het budget van het MBO en leerlingwezen. Vorig jaar wilde de minister van onderwijs het bedrijfsleven nog laten meebetalen. Net als bij eerdere convenanten, bijvoorbeeld voor het hoger beroepsonderwijs, toont Ritzen zich terughoudend met toezeggingen over het voorkomen van bezuinigingen. “Knelpunten in de rijksbegroting” die “majeure bezuinigingen op de onderwijsbegroting noodzakelijk maken” kunnen ook in de komende jaren tot nieuwe ingrepen leiden, aldus de tekst van het overeengekomen convenant.

Van het budget kan ook worden afgeweken als de stijging of daling van de leerlingenaantallen in deze sector meer dan 7,5 procent bedraagt. Bij het HBO was dat percentage tien. Het MBO en leerlingwezen hebben iets meer dan 400.000 deelnemers. Verder verplichten de scholen zich om te proberen 10.000 voortijdige schoolverlaters op het niveau van primair leerlingwezen te brengen.