Restauratie geboortehuis Mondriaan

AMERSFOORT, 24 SEPT. Vrijdag begint de restauratie van het geboortehuis van de schilder Piet Mondriaan (1872-1944) in Amersfoort. De later aan het huis toegevoegde muren worden verwijderd. In mei van het volgend jaar moet de restauratie gereed zijn.Voor de restauratie van het huis, waar Mondriaan tussen 1872 en 1880 woonde, is zes ton nodig. Vijf ton werd bijeengebracht door de, "Vrienden van het Mondriaanhuis'. Voor het resterende bedrag verstrekte het Amersfoortse gemeentebestuur een subsidie.

Na de restauratie zal in het geboortehuis een documentatiecentrum worden ondergebracht. Ook wordt een maquette geplaatst van het interieur zoals het er uitzag toen Mondriaan er woonde, en komen er maquettes van Mondriaans ateliers. Gelijktijdig met de restauratie wordt ook de aanbouw van het huis, het kabinet, verbouwd tot fotogalerij.

Tijdens de restauratiewerkzaamheden zal het documentatiecentrum “De Nieuwe Beelding”, dat sinds 1989 is in het aangrenzende pand is gevestigd voor het publiek geopend bijven. Bezoekers kunnen er kennis nemen van de collectie die ondermeer bestaat uit brieven, recensies, cassette's en affiches. In 1994 wil de Stichting Mondriaanhuis, een Mondriaan-jaar organiseren. Het is dan een halve eeuw geleden dat de schilder in New York overleed.